Pagini

vineri, 18 decembrie 2009

A încetat conflictul de muncă

Azi 18.12.2009 la sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) s-a convenit stingerea conflictului de munca in urma acceptarii tuturor revendicarilor formulate de sindicatele reprezentative si a semnarii Actului Aditional la Acordul Colectiv privind Raporturile de Serviciu.

Greva de avertisment notificata de organizatiile sindicale pentru data de 23 decembrie 2009, orele 10.00 - 12.00 este astfel anulata. FSANP va monitoriza punerea in practica a acestui Acord si va sprijini ANP in acest demers.

Prin Actul Aditional angajatorul se obliga sa constituie un fond de 15% din bugetul anual pentru imbunatatirea conditiilor de lucru; neacceptarea acestei solicitari fiind de altfel si motivul acutizarii conflictului de munca. ANP va aloca pentru programe de perfectionare profesionala 10% din veniturile proprii incasate.

Programul de lucru se va stabili la nivel de unitati cu acordul organziatiilor sindicale fiind prevazuta posibilitatea alegerii variantei optime, iar compensarea si plata orelor suplimentare beneficiaza de o reglementare clara ANP avand responsabilitatea operationalizarii acestor prevederi.

Orele lucrate in zilele de repaos saptamanal sau in sarbatori legale sunt platite cu un spor de 100% din salariul de baza, iar Ziua Personalului din Penitenciare (29 iunie) este zi libera platita.


Act Aditional La Acordul Colectiv 18.12

luni, 14 decembrie 2009

Despre comunicare


Consider că este atât de simplu să comunici, atunci când alegi să faci asta, corect si responsabil.

Desigur, comunicarea implică de multe ori acceptarea unor situații incomode, neplăcute, asa că de cele mai multe ori oamenii aleg să nu comunice, sau mai rău, să vorbească fără să asculte.

Nu stiu cât de iniţiat sunt în arta comunicării dar îmi permit să întreb: de ce de atât de multe ori oamenii vorbesc fără să asculte sau, mai rău, scot din context fragmente si le folosesc fără să se gândească la întregul mesaj care tocmai le-a fost transmis?

Cred că e mult mai simplu să rezolvi o problemă atunci când ambele părți comunică corect, lucid si responsabil, decât atunci când unul nu ascultă iar celălalt țipă.

"lupt împotriva neputinței pe care o simt în încercarea de a vă transmite întregul conținut al ideii mele."
iulia hasdeu

joi, 10 decembrie 2009

ADRESA ALOCARE FONDURI

prin adresa 253951/DEA/10.12.2009, ANP face cunoscut faptul ca s-a procedat la impartirea unitara a fondurilor disponibile in bugetul centralizat, fonduri destinate pentru plata restantelor de echipament aferente anului 2009, in procent de 86% astfel:

-77% din subventie ( sume obtinute ca urmare a actiunilor organizatiilor sindicale si suplimentate prin HG 1947 din 02.12.2009)

-9% din venituri propriiAlocare fonduri echipamente

Intalnire Ministerul Finantelor Publice

La sediul Ministerul Finantelor Publice au fost analizate azi solicitarile FSANP referitoare la acoperirea drepturilor salariale restante - echipament si ore suplimentare - si la asigurarea unui buget pentru imbunatatirea conditiilor de lucru. Intalnirea de lucru a pornit de la discutarea incasarilor la bugetul de stat si situatia cheltuielilor pe sistemul justitiei si cel penitenciar.

In urma discutiilor a fost identificata posibilitatea platii orelor suplimentare inregistrate in cursul anului 2009 fiind necesara suma de aproximativ 5 milioane RON. In cursul zilei, posibilitatea suplimentarii bugetului ANP cu aceasta suma a fost analizata impreuna cu domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina si doamna secretar de stat Gratiela Iordache, concluzia fiind ca vor fi pregatite documentele necesare, decizia finala urmand sa apartina primului ministru.

In perioada urmatoare vor continua, cu sprijinul Cartel Alfa, discutiile la nivel de MFP si la nivelul Guvernului in incercarea de a fi identificate si alte solutii. De precizat ca nu exista garantii ferme in sensul obtinerii fondurilor necesare platii drepturilor restante si a evitarii escaladarii conflictului de munca, insa actorii institutionali implicati sunt de acord ca trebuie gasite solutii viabile de urgenta; achitarea celor 150.000 de ore suplimentare fiind obligatorie.

In cursul zilei de maine MJLC va formula o solicitare oficiala catre MFP referitor la suplimentarea bugetului pentru ANP, urmand ca FSANP sa sprijine acest demers impreuna cu reprezentantii Confederatiei Sindicale Cartel Alfa. Procedurile de declansare a grevei continua, angajatorul urmand a fi notificat conform dispozitiilor legale cu 48 de ore in prealabil, daca nu vor fi solutionate revendicarile salariale.

miercuri, 9 decembrie 2009

Drepturi restante / Comisia de dialog

Joi, 10 decembrie 2009 reprezentantii FSANP vor avea o intalnire cu dna. Gratiela Iordache, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice pe tema drepturilor salariale restante si identificarea unor solutii urgente pentru acoperirea acestora, pe fondul declararii grevei si a iminentei declansarii acesteia.

Initalnirea este facilitata de conducerea Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa" cu sprijinul careia vor fi organizate si actiunile de greva in sistemul penitenciar, daca angajatorul refuza in continuare sa dispuna masurile necesare stingerii conflictului de munca.

La solicitarea unor participanti Comisia de dialog de la nivelul Ministerului Justitiei a fost amanata pentru data de marti 15 decembrie 2009, punctul central pe agenda de discutii fiind conflictul de munca si identificarea solutiilor pentru asigurarea drepturilor restante.

In acest context FSANP respinge initiativa ANP de recalculare cotei parti aferente echipamentului pe anul 2008,si va solicita ANP revenirea asupra adresei din 07 decembrie 2009 prin care se indica folosirea unor valori inferioare celor transmise in februarie 2009 printr-o alta adresa, aducandu-se astfel prejudicii salariatilor.

luni, 7 decembrie 2009

HG suplimentare buget MJLC

În Monitorul Oficial 839 din 4 decembrie 2009 (M. Of. 839/2009)a apărut HG1497 din 02 decembrie 2009, hotărâre prin care se suplimentează bugetul MJLC cu suma de 10.000 mii lei.

Suma este destinată,cel puțin la nivel declarativ, acoperirii unui procent de aproximativ 58% a necesarului de fonduri pentru plata contravalorii restanţelor de echipament pentru anul 2008.

Conducerea ANP-ului afirmă că a mai "găsit" suma de 2.000 mii lei, sumă ce ar acoperi încă 11,6% din totalul de 17.000 MII lei(sumă necesară în vederea acordării în totalitate a drepturilor de echipament pentru anul 2009), sumă ce provine din veniturile proprii obținute de o parte dintre unități.


mai jos - textul integral al HG-ului

Guvernul României
Hotărârea 1497 din 2 decembrie 2009

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti pe anul 2009 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009

Publicat in Monitorul Oficial 839 din 4 decembrie 2009 (M. Of. 839/2009)

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti pe anul 2009 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, cu suma de 10.000 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul VI "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor, pentru cheltuieli de personal.
Art. 2. - Ordonatorul principal de credite raspunde de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale, a sumei prevazute la art. 1.
Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC


Contrasemneaza:
---------------
Ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti,
Catalin Marian Predoiu
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea


Bucuresti, 2 decembrie 2009.
Nr. 1.497.


HG 1947 Din 02 Decembrie 2009

întâlnire MJLC

Astăzi, ora 09.00, la sediul Ministerului Justiției şi Libertăților Cetățenești(MJLC) va avea loc o întâlnire între reprezentanții sindicali ai Federației Sindicatelor din ANP (FSANP) şi cei ai MJLC având ca tema dialogul asupra elementelor in discuție din cadrul Acordului privind transparenta, respectiv Actul adițional la Acordul privind raporturile de serviciu

Ordinea de zi mai cuprinde:
1. Conflictul de munca;
2. Îmbunatățirea condițiilor de lucru (buget alocat);
3. Drepturi restante: echipament si ore suplimentare;
4. Aplicarea eronata a legii privind reducerea cheltuielilor de personal.

vineri, 4 decembrie 2009

OMJLC 3130 din 19 noiembrie 2009

in MONITORUL OFICIAL NR. 833/03.12.2009

A FOST PUBLICAT OMJLC 3130 din 19 noiembrie 2009

pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei de desfăşurare a examinării
pentru dobândirea calităţii de funcţionar public cu statut special de
către personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare

OMJL 3130 din 19 noiembrie 2009 pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei de desfăşurare a examinării pe...

Greva a fost aprobata

Conferința Naționala Extraordinara a Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) a aprobat azi, dupa verificarea indeplinirii conditiilor legale,declanșarea grevei în sistemul penitenciar. Biroul Executiv al FSANP a fost mandatat sa stabilească data desfășurării și măsurile de organizare a grevei.

Hotărârea este motivata de refuzului Ministerului Justiției si Libertăților Cetățenești (MJLC) de a semna Actul adițional la Acordul privind raporturile de serviciu asa cum a fost negociat in perioada august - septembrie 2009, si intervine ca urmare a divergentei în ceea ce privește solicitarea de a fi asigurat un buget anual destinat îmbunătățirii condițiilor de munca.

Revendicările organizațiilor sindicale reprezentative nu au fost de natura salariala; potrivit actelor normative in vigoare putând fi negociate doar măsuri referitoare la constituirea și utilizarea fondurilor pentru îmbunatățirea condițiilor de lucru, siguranța și securitatea muncii, programul de lucru și perfecționarea profesionala.

Ministrul Justiției propune
Urmare a hotararii FSANP de a declansa greva ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti a propus o intrevedere cu reprezentantii FSANP pentru ziua de luni 07 decembrie 2009. Cu prilejul acestei intalniri FSANP va solicita si aplicarea echitabila a legii privind reducerea cheltuielilor de personal, plata orelor suplimentare restante, precum si asigurarea drepturilor de echipament si uniforma de serviciu conform normelor legale.

Legea privind reducerea cheltuielilor bugetare a fost aplicata pentru toata luna noiembrie desi a intrat in vigoare la 12 noiembrie, iar angajatorul a refuzat sa ia in calcul soluții alternative. In consecința FSANP a depus plângeri penale împotriva conducerii ANP pentru abuz in serviciu având in vedere aplicarea abuziva a restrângerii timpului de lucru, punerea in pericol a siguranței deținerii si a personalului, precum si afectarea nejustificata si fara temei legal a drepturilor salariale.

La acest moment sunt peste 150.000 de ore suplimentare neplatite, dispozitivele de siguranta sunt reduse cu 20% datorita aplicarii abuzive a legii susamitite si a trimiterii fortate in concediu fara plata a personalului. Pentru anii 2008 si 2009 nu a fost asigurat echipament si uniforma de serviciu, Guvernul Romaniei angajandu-se in urma presiunilor sindicale ca va asigura doar o parte din contravaloarea pentru anul 2008.

Notificare - 48 ore
In situatia in care nu vor fi propuse solutii viabile pentru solutionarea starii conflictuale intrarea in greva si tipul de greva, de avertisment sau totala, va fi notificat angajatorului cu 48 de ore in prealabil.