Pagini

marți, 16 februarie 2010

STADIU PROIECTE ACTE NORMATIVE

Stadiul proiectelor de acte normative aflate în lucru la Ministerul Justiţiei şi care sunt de interes pentru organizatiile sindicale reprezentative din cadrul sistemului penitenciar.

Datele de mai jos au fost sintetizate pe baza informaţiilor primite de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi, respectiv, compartimentele din Ministerul Justiţiei în ale căror responsabilităţi intră proiectele respective.

 


luni, 15 februarie 2010

INFO Consiliu Federativ al FSANP

In perioda 12-14.02.2010 a avut loc Consiliu Federativ al FSANP

Ordinea de zi:
1. Raport de activitate BEX FSANP (reorganziare, salarizare, comisie de disciplina, interventii in unitati, situatia financiara, aplicarea dispozitiilor Consiliului Federativ etc)
2. Raportul Comisiei de Cenzori, bilanț contabil 2009.
3. Statutul FSANP (propunere de modificare).
4. Aprobarea afilierii unui nou sindicat cu data obtinerii sentintei definitive (documentele au fost depuse azi).
5. Masuri privind aplicarea Acordului Colectiv si finalizarea Contractului Colectiv de Munca.
6. Actiuni viitoare ( actiuni in instanta )
7.Regulament de deconturi si cheltuieli - modificări.
8.Reorganizarea statelor de functii.
9. Diverse

Au fost participat în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei si Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:

- Leonard Anghel – manager public MJ;
- Horia Chiş – director general adjunct ANP;
- Cristache Radu – şef serviciu DEA – ANP;
- Popescu Valentin - şef serviciu DMRU – ANP;

Principalele teme abordate împreună cu invitaţii:

Reorganizare - stadiu actual; bază legală – OMJ în lucru ;

Salarizare – reprezentaţii sindicatelor au solicitat inaintarea de instrucţiuni clare către unităţile subordonate ANP; mod de lucru unitar;

Prima de vacanţă – mod de calcul – se asteaptă pdv al juridicului;

Avansarea în funcţia imediat superioară la aceeaşi poziţie în statul de organizare( OMJ18/C/2009);

Legea pensiilor – susţinerea condiţiilor actuale de pensionare;

Acordul Colectiv – respectarea acestuia; punerea în aplicare a ultimelor modificări (spor 100% pentru lucrul în zilele de repaus săptămânal, fonduri mai mari pentru formare profesională)

Reprofilarea – reprezentanţii sindicatelor au solicitat reanalizarea reprofilării (cheltuieli, resurse umane etc);

Premiul anual (al 13 lea salariu) – se acordă în luna februarie ( în perioada 22-26 conform mailului trimis in teritoriu de Ioana Serban - director DEA);

Echipament – drepturi restante - există prevedere bugetară, plata acestora urmând a fi făcută către sfârsitul anului în curs ; se intenţionează modificarea echipamentului, până în momentul de faţă neexistând nici o acţiune în acest sens;

Plata drepturilor băneşti câştigate în instanţă – reprezentanţii ANP au afirmat că sunt sume (puţine) pentru plata acestora, dar că nu au o situaţie clară a senţinţelor definitive;

Contractul colectiv de muncă pentru personalul contractual. - stadiu OMJ

miercuri, 3 februarie 2010

Comisia Mixtă de Dialog Social

Astăzi s-a întrunit Comisia Mixtă de Dialog Social, pe ordinea de zi fiind OMJ privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Participanţi din partea FSANP:
Sorin Dumitraşcu - preşedinte
Edward Lucaci - vicepreşedinte

Mai jos se regăseşte ultima versiune a OMJ-ului, articolele scrise cu roşu fiind cele care au rămas în discuţie, organizaţiile sindicale insistând ca punctele 2.1 şi 2.3.5 să aibă următoarea completare: "fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal instituite în temeiul Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional."

alte solicitări / modificări:
- au disparut funcţiile de şef sectie si adjunct şef sectie ANP; de asemenea, va disparea functia de adjunct sef serviciu;
- s-a solicitat clarificarea sintagmei " modificarea conditiilor de munca", avand in vedere ca formularea de la acest moment este ambigua si
neconcordanta cu realitatea;
- s-a solicitat negocierea sporului de 16% pentru personalul care lucreaza in conditii de pericol (spor prevăzut de Art. 13 alin. (2) din Anexa IV din legea 330);
- s-a insistat pe criteriile de acordare a primei de pana la 50% pentru lucrari de exceptie
- s-a solicitat clarificarea situatiei sporului de 5% pentru paza,escortare si supraveghere, astfel incat sa poata beneficia de acesta şi personalul din logistica ce lucreaza in mod direct cu detinutii (gospodari, instalatori etc).


PROIECT OMJ Salarizare v03.02

luni, 1 februarie 2010

Solicitare FSANP - convocarea de urgenta a Comisiei Mixte de Dialog Social

Domnule subsecretar de stat
Domnule director general


Avand in vedere urgenta adoptarii ordinului ministrului justitiei de aplicare a legii privind salarizarea unitara in sistemul penitenciar, in conditiile consultarii reale a organizatiilor sindicale reprezentative solicitam convocarea de urgenta a Comisiei Mixte de Dialog Social, in plen sau la nivel de grup de lucru cu participarea reprezentantilor ANP, ai Ministerului Justitiei si ai organizatiilor sindicale reprezentative. In acest sens va asiguram de deplina disponibilitate a reprezentantilor FSANP pentru finalizarea proiectului de OMJ.

FSANP a transmis deja observatii si completari initiatorului, solicitam ca acestea sa fie discutate de urgenta astfel incat proiectul sa poata fi adoptat in timp util fiind totodata evitate disfunctionalitatile inerente adoptarii acestui proiect in forma prezentata de initiator. Principalele probleme sunt legate de o serie de dispozitii neclare, de lipsa de coerenta si de modul efectiv de calcul al salariului pentru anul 2010.

Folosim acest prilej pentru a solicita Ministerului Justitiei desemnarea unui consilier care sa realizeze legatura ANP - MJ si sa faciliteze dialogul cu organizatiile sindicale, inclusiv gestionarea activitatii Comisiei susamintite. Deasemena solicitam ca Acordul privind Transparenta sa fie semnat de urgenta,avand in vedere ca s-a ajuns la o forma agreata de parti, si reamintim ca trebuie dispuse masuri concrete de punerea in aplicare a prevederilor Acordului Colectiv, in special in ceea ce priveste angajamentul privind imbunatatirea conditiilor de lucru.

Cu stima

---
Sorin Dumitrascu
Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor
Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47
Sect. 2, Bucuresti
Mobil (+4)0748 880 ZZZ
Fax (+4)0318 175 ZZZ
www.fsanp.ro