Pagini

luni, 11 aprilie 2011

HG cu privire la avansarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual a fost publicată

HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 221, din 31 martie 2011.

Mai jos aveţi textul integral al acesteia.

HG 286 din 2011

0 comentarii: