Pagini

joi, 25 noiembrie 2010

Salariile bugetarilor cresc cu 15% fata de octombrie 2010.

 Nu se mai acorda tichete de masa, cadou sau de vacanta 

Salariile bugetarilor se vor majora, incepand cu 2010, cu 15% fata de nivelul din octombrie 2010 si nu se vor mai acorda premii, tichete de masa, tichete cadou si tichete de vacanta, potrivit legii salarizarii unice aprobate miercuri de Guvern.


"Dupa 20 de ani, Guvernul vine cu un concept pe care eu cred ca vor fi multi cei care il vor aprecia: este vorba de transparenta. Legea asigura o transparenta totala. ine alege o cariera in sistemul public va sti de unde incepe si cum evolueaza. Cred ca este o lege echitabila, care, chiar daca nu rezolva din prima aceasta problema, corecteaza erorile publice. Pana in 2015, vom avea o lege care va crea echitate pentru cei care lucreaza pe acelasi nivel", a declarat ministrul Muncii, Ioan Botis, la finalul sedintei Executivului. 


„Cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii, precum si al altor drepturi in lei sau in valuta ale personalului platit din fonduri publice, aflat in plata la 1 octombrie 2010, se majoreaza cu 15%”, se arata in legea aprobata miercuri de Guvern.

Cuantumul se va stabili in anul 2011, tinandu-se seama de gradul sau treapta profesionala, vechimea in munca, vechimea in functie sau, dupa caz, in specialitate dobandite in conditiile legii pana la 31 decembrie 2010.

Soldele de grad/salariile gradului profesional detinut sunt cele avute in luna octombrie 2010 majorate cu procentul de 15%.

Sporurile stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului, necuprinse in Legea-cadru nr.330/2009, precum si alte sporuri care au fost acordate in anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu se introduc, la data reincadrarii, in salariul de baza, in indemnizatia de incadrare, respectiv in soldade functie/salariul de functie, fara a se putea depasi cuantumul drepturilor salariale astfel cum sunt calculate potrivit prezentei legi.

Valoarea de referinta este de 600 lei. in anul 2011, nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. 

Personalul platit din fonduri publice se reincadreaza incepand cu 1 ianuarie 2011, pe clase de salarizare, pe noile functii, gradatii si grade prevazute de legea-cadru, in raport de functia, vechimea, gradul, treapta avute de persoana reincadrata la 31 decembrie 2010.

Drepturile care se acorda personalului pentru conditii de munca se au in vedere la reincadrare numai daca persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. 

Pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, se majoreaza valoarea soldei lunare/salariului lunar, determinata potrivit prezentei legi, astfel incat majorarea cotei contributiei individuale de asigurari sociale de stat stabilita prin legea care reglementeaza sistemul unitar de pensii publice sa nu conduca la diminuarea sau cresterea venitului net realizat lunar din solde/salarii de aceste categorii de personal.

Baza de calcul a indemnizatiilor, compensatiilor, sporurilor, primelor, ajutoarelor, platilor compensatorii, compensatiilor lunare pentru chirie si a altor drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare o constituie solda/salariul functiei de baza, stabilita/stabilit conform prezentei legi, fara a se include sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu in solda/salariul de functie.

Valorile soldelor/salariilor de functie si ale soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, stabilite potrivit prezentei legi se nominalizeaza prin ordin/decizie/dispozitie al/a ordonatorului principal de credite sau, dupa caz, al comandantului/sefului care are in competenta numirea in functie.

In anul 2011, avansarea personalului incadrat pe functii de executie in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se face prin incadrarea in clasele de salarizare corespunzatoare vechimii in munca dobandite, personalul beneficiind de o majorare a salariului de baza avut, corespunzator numarului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din Legea - cadru, fara acordarea salariului corespunzator coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare.

Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si la trecerea intr-o alta transa de vechime in functie pentru personalul care ocupa functii din cadrul familiei ocupationale „Justitie”, respectiv vechime in invatamant pentru personalul didactic de predare universitar si preuniversitar.

Personalul care, in cursul anului 2011, desfasoara activitati noi care presupun potrivit Legii-cadru acordarea unor clase de salarizare succesive celei detinute pentru functia respectiva, beneficiaza de o majorare a salariului de baza, respectiv soldei/salariului de functie, corespunzator numarului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din Legea - cadru.

Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza, indemnizatiilor lunare de incadrare si soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.
Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite. Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile.

Impotriva masurilor dispuse, persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.

Fara premii sau ore suplimentare platite 

Sumele corespunzatoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acorda incepand cu luna ianuarie 2011, acestea au fost avute in vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda in anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi.

De asemenea, in anul 2011, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa conform prevederilor Legii nr. 53/2003, Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, numai cu timp liber corespunzator. 

In plus, potrivit noii legii, in anul 2011 ordonatorii de credite nu vor acorda premii.

Institutiile publice centrale si locale, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora.

In bugetele pe anul 2011 ale institutiilor publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu se prevad sume pentru acordarea de tichete cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.

Totodata, in anul 2011 nu se acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva.
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice care beneficiaza de drepturi banesti acordate din fondurile constituite in temeiul Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, salariile de baza se calculeaza prin includerea in acestea a nivelului acestor drepturi banesti aferente lunii octombrie 2010 pentru fiecare functie publica pe categorii, clase si grade profesionale respectiv pentru fiecare functie contractuala, in functie de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale.

Pentru persoanele care in luna octombrie 2010 s-au aflat in concediu de odihna, concediu medical, concediu fara plata, concediu de studii, suspendare temporara, stabilirea salariului de baza se face prin asimilare cu o functie similara.

In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice, care va stabili si formula concreta de calcul al salariilor, indemnizatiilor si soldelor pentru 2011.

sursa: Avocatnet.ro

marți, 16 noiembrie 2010

Noua lege a salarizarii unitare va fi depusa la Parlament, in 22 noiembrie

Legea salarizarii unitare va fi, luni, 22 noiembrie, pe masa Birourilor Permanente in vederea stabilirii calendarului procedurii de asumare a raspunderii pentru adoptarea acesteia, potrivit declaratiilor primului-ministru Emil Boc. Totodata, premierul a cofirmat ca atat salariile angajatilor la stat, cat si salariul minim pe economie vor creste, in 2011.

Premierul a precizat ca este vorba de doua acte normative: o lege-cadru, care stabileste grilele si pozitionarea fiecarei categorii sociale in Romania, pe o grila, de la 1 la 15 si o lege de aplicare a salarizarii pentru anul 2011, astfel incat se va stabili cati bani primesc bugetarii in anul 2011

„Romania va putea plati, atat cat isi permite, in momentul de fata, fara a compromite masurile sanatoase, din punct de vedere fiscal, luate astfel incat bugetul tarii sa poata rezista. Cu alte cuvinte, sa consumam atat cat producem, iar banii pe care ii imprumutam sa mearga spre
investitii si locuri de munca”, a explicat seful Executivului.

De asemenea, primul-ministru a afirmat ca bugetarii vor recupera o parte importanta din salariul diminuat cu 25%, la 1 iulie 2010.

„Pot sa confirm faptul ca va fi o recuperare importanta a pierderilor salariale din 2010, dupa cum, la fel de bine, pot sa confirm faptul ca va avea loc o crestere si a salariului minim pe economie, cel putin cu rata inflatiei”, a declarat Emil Boc.

Potrivit premierului, "legea salarizarii face ierarhizarea de la 1 la 15 a profesiilor din
Romania si tocmai din acest punct de vedere se pune fiecare categorie la locul potrivit."

"Prin acest proces de restructurare, repet, extrem de dureros, pentru ca nu e usor, sa stiti, iar ca prim-ministru vreau sa stiti ca nu e o
placere sa stii ca de numele tau se leaga disponibilizarea a 100 de mii de bugetari."

"La nivel de persoana, ii inteleg pe cei care sunt in situatie, la nivel de prim-ministru imi dau seama ca nu am alta alternativa cu functionarea statului decat de a-l croi pe masura nevoilor Romaniei si a posibilitatii lui de functionare, a interesului public si a raportului cu cetateanul", apreciaza premierul.

(sursa: Avocatnet.ro)

luni, 15 noiembrie 2010

OMJ 2478 din 12.10.2010

În Monitorul Oficial nr. 751 din 10.11.2010 a fost publicat OMJ 2478 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcție, trecerea agenților în corpul ofițerilor și din sursă externă, a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare.OMJ 2478 din 12 .10.2010

vineri, 12 noiembrie 2010

Tribunalul Calarasi: Retinerea a 25% din indemnizatia de concediu a profesorilor este ilegala

Tribunalul Calarasi a dat castig de cauza membrilor Sindicatului Liber din Invatamant Calarasi, afiliat la Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), apreciind ca retinerea a 25% din indemnizatia de concediu este ilegala, informeaza FSLI. Decizia instantei vine la putin timp dupa ce Tribunalul Valcea a decis ca o primarie trebuie sa le plateasca angajatilor sai diferenta de 25% dintre salariile cuvenite potrivit contractului individual de munca si salariile platite efectiv

Prin urmare, membrilor de sindicat din Calarasi carora li s-au retinut acesti bani, autoritatile locale sunt obligate sa le restituie sumele aferente.

„Decizia Tribunalului Calarasi confirma faptul ca Legea nr. 118/2010, prin care Guvernul a redus veniturile cu 25%, incepand cu data de 1 iulie 2010, este una abuziva. FSLI si-a exprimat aceasta pozitie inca de la punerea in aplicare a acestei legi”, se arata in comunicatul de presa.

De asemenea, potrivit FSLI, procese similare sunt in derulare si in alte judete, unde organizatia sindicala are reprezentante.

„Sentinta obtinuta la Tribunalul Calarasi a creat, astfel, un precedent si speram ca restul proceselor din tara sa primeasca sentinte similare”, incheie comunicatul.

In data de 14 octombrie 2010, Tribunalul Valcea a apreciat ca un tert nu poate modifica acordul partilor semnatare intr-un contract individual de munca, astfel incat, „Statul, tert raportat la contractul individual de munca, incheiat intre angajator si salariat, nu poate modifica ceea ce partile au stabilit, respectiv nu poate diminua salariile acestora in mod direct, prin edictarea unei legi in acest sens, caci protectia juridica a raportului juridic de munca stabilit contractual este acelasi atât pentru personalul bugetar, cat si pentru cel incadrat la angajatori privati. Nu se poate vorbi de o protectie a legii mai mare in cazul angajatilor privati”.
Sursa: Avocatnet.ro

joi, 11 noiembrie 2010

Prima sentinta referitoare la reducerea cu 25% a salariilor

Aflăm de pe websitul FSANP că  Tribunalului Valcea, Sectia III Civila (Conflicte de Munca si Asigurari Sociale) a decis ca taierea cu 25% a salariilor este ilegala. Este prima decizie cu privire la reducerea salariilor, instanța menționată mai sus motivând astfel:

Reducerea salariilor bugetarilor cu 25% și imposibilitatea acestora de a-și mai recupera vreodată sumele de bani aferente acestui procent au dus la ruperea, în defavoarea salariaților, a justului echilibru ce trebuie pastrat între protecția proprietății și cerințele interesului general.
Procedânduse în acest fel s-a adus atingere chiar substanței dreptului de proprietate al reclamanților, atingere care, în conceptul instanței europene este incompatibilă cu dispozițiile art  din Protocolul  nr. 1 la Convenție.
Decizie Tribunal Vîlcea - reducere cu 25% a salariilor

Politia concediilor medicale, eliminata de Comisia de munca a Camerei Deputatilor

Comisia pentru munca si protectia sociala a Camerei Deputatilor a eliminat prevederea din OUG nr. 36/2010 potrivit careia persoanele aflate in concediu medical pot fi verificate acasa de catre politie.

Comisia a dezbatut, marti, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 36/ 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 158 din 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Membrii Comisiei pentru munca si protectie sociala au dezbatut marti preiectul si au hotarat, cu majoritate de voturi (7 voturi impotriva si 2 abtineri) adoptarea proiectului de lege cu amendamente, in sensul adoptarii unei legi de respingere a ordonantei de urgenta

Potrivit OUG nr. 36/2010, verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se efectueaza de catre platitorii de indemnizatii, insotiti, daca este cazul, de un reprezentant al politiei, avandu-se in vedere programul individual de recuperare recomandat de catre medicul specialist.

Pentru persoanele aflate in incapacitate temporara de munca care refuza verificarea prezentei, plata indemnizatiilor inceteaza de la data la care s-a constatat acest fapt, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Totodata, OUG prevede si cresterea cuantumului amenzilor pentru cei care nu respecta prevederile legale in acordarea concediilor medicale.Astfel, refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor, calculul si plata eronate a acestora se vor sanctiona cu amenzi cuprinse intre 2.500 lei si 5000 lei, dublu fata de cuantumul stabilit anterior.

Mai mult, eliberarea certificatelor de concedii medicale cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare se va sanctiona cu amenzi cuprinse intre 5.000 lei si 10.000 de lei. Reprezentantii caselor de asigurari de sanatate au obligatia de a verifica modul de eliberare a acestor certificate.