Pagini

luni, 18 iulie 2011

Reprezentativitate la nivelul Penitenciarului Pelendava

Având în vedere noile prevederi legale cu privire la reprezentativitate, am procedat la întreprinderea demersurilor necesare în vederea confirmării statutului de sindicat reprezentativ la nivel de unitate, SINDICATUL PAJURA fiind singurul sindicat reprezentativ la nivelul Penitenciarului Pelendava.

Mai jos se regasesc atât dovada depunerii documentatiei necesare la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj, precum și adresa de înaintare a documentelor prevăzute de Legea 62/2011 - Legea dialogului social.

Precizez faptul că reprezentativitatea constatată de Judecătoria Craiova (sentința civilă nr 11 / 2009) produce efecte și după întrarea în vigoare a Legii dialogului social, art 223 al legii menționate anterior stipulând că "Reprezentativitatea organizatiilor patronale si sindicale constatata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi produce efecte dupa data intrarii in vigoare a acesteia numai in conditiile in care intruneste criteriile de reprezentativitate prevazute de prezenta lege. "


7 - Dovada 5786 Din 02.06.2011- ITM Dj - Depunere Dosar de Reprezentativitate SPD

1 - Adresa 124 din 24.05.2011 - înaintare documente către ITM DJ

0 comentarii: